Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie

00-00-0000

Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie
 
 
 
 
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-011/09-00
Całkowita wartość projektu wyniosła – 11 427 506,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu - 11 272 475,45 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 9 581 604,12PLN
 
 
Zadanie zrealizowano w odcinkach:
 
I. 1+200-2+800
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 02.12.2008 r. Przebudowano drogę na długości 1,6 km.
Dnia 30.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
 
II. 2+800-9+900
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 10.04.2009 r.  Przebudowano drogę na długości 7,1 km.
 Dnia  15.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
 
III. 9+900-11+700
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 19.12.2008 r. Przebudowano drogę na długości 1,8 km.
Dnia 05.08.2009 r. dokonano technicznego obiou robót.
 
 
IV. 11+700-13+500
Wykonawca robót budowlanych - Spółka Akcyjna „EUROVIA POLSKA”,
umowa została podpisana dnia 10.04.2009 r. Przebudowano drogę na długości 1,8 km.
Dnia 07.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
 
Droga woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuski zostało przebudowane na długości 12,3 km.
 
  
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją