Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin

00-00-0000
 
Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin
 
 
 
 
 
 
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-015/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 6 698 072,83 PLN 
Wydatki kwalifikowalne projektu - 6 667 328,52 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 5 667 229,22 PLN
 
Droga woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin została przebudowana na długości 3,67 km.
 
Zadanie zrealizowano w odcinkach:
 
I. KIEŁPIN – OCHLA km 20+823 – 23+000
Wykonawca robót budowlanych - Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. w Nowej Soli, umowa została podpisana dnia 09.04.2009 r. Przebudowano drogę na odcinku 2,177 km.
Dnia 14.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
 
II. OCHLA (ul. Terlikowskiego) km 23+987 – 25+000
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych LUBARTÓW S.A., umowa została podpisana dnia 13.08.2008 r.  Przebudowano drogę na odcinku 1,013 km.
Dnia 07.08.2009 r. dokonano technicznego odbiou robót.
  
 
III. BUCHAŁÓW km 33+682 – 34+160
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SAN-BUD” w Zielonej Górze, umowa została podpisana
dnia 10.04.2009 r. Przebudowano drogę na odcinku 0,478 km.
Dnia 12.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
  
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin, etap 1

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin, etap 2

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów –Kiełpin, etap 3

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją