Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

00-00-0000
 
Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin
 
 
 

Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-012/09-00
 

Całkowita wartość projektu wynosi - 2 779 909,21 PLN

Wartość dofinansowania wynosi - 2 362 922,81 PLN

 

Wykonawca robót budowlanych - Strabag Sp. z o.o. Warszawa, umowa na roboty została podpisana dnia 28.07.2008 r. na kwotę
2 779 909,23 zł. Dnia 31.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

 

Dnia 05.10.2009 r. w Lubięcinie odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanego odcinka drogi woj. nr 315, w którym udział wziął członek zarządu Tomasz Hałas.

 

Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin została wykonana w km od 31+700 do km 33+217 na długości 1,517.

  
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją