Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304

09-04-2010
 
 
 
 
Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304
 
 
Budowa obwodnicy Babimostu została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-013/09
Całkowita wartość projektu wyniosła – 49 861 610,29 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 42 314 956,03 PLN
Wkład budżetu województwa – 7 546 654,26 PLN
 
W ramach projektu wybudowana została obwodnica miasta Babimost o długości 5,303 km łącząca ze sobą wyloty dróg wojewódzkich nr 303, 304 i 313 oraz drogi gminne.
 
Obwodnica wpłynęła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Babimost i przeniesienie go na nową trasę, łączącą ze sobą wyloty dróg wojewódzkich nr 303, 304 i 313 oraz drogi gminne. Za sprawą obejścia poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zmniejszyła emisja spalin i poziom hałasu w terenie zabudowanym. Nowa trasa znacznie skróciła czas podróży, zarówno kierowcom w ruchu lokalnym, jak i tranzytowym. Przyczyniła się także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu i płynności jazdy.  Zapewniona została lepsza komunikacja w regionie, obwodnica odciążyła ruch na ulicach w terenie zabudowanym oraz zapewniła wzrost przepustowości.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją