Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydziały

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/WYDZIAŁ TELEFONY
 
Tonder Paweł
 
Dyrektor
 
tel. 68 328-03-00
 
Szulc Grzegorz
 
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
 
tel. 68 328-03-00
 
Wydział Finansowo Księgowy
 
Włodarczyk Martyna
 
Główny Księgowy
 
tel. 68 328-03-14
 
Linda Ewelina
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-17
 
Czarnecka Marzena
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
Madej Katarzyna
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-17
 
Olichwer Anna 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-36
 
Justyna Kińczyk
 
Z-ca Naczelnika Wydziału
 
tel. 68 328-03-20
 
Wydział Zamówień i Administracji 
 
Szpakowska Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-07
 
Małgorzata Mazur
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Zamówień 
 
tel. 68 328-03-06
 
Machniak-Wujaszek Urszula
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-40
 
Buczyńska Aneta
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
Turek Katarzyna
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
Beata Urbaniec
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
Frąckowiak Iwona
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-34
 
Nawlicka Agnieszka
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-00
 
Skalmierska Aneta
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-49
 
Błachuta Dariusz
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Polewka Magdalena
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Kierowcy
 
Sekcja Administracji 
 
tel.68 328-03-13
 
Wydział  Zarządzania Drogami
 
Malinowska Justyna 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-27
 
Jarząbek Paweł
 
Z-ca Naczelnika 
 
tel. 68 328-03-02
 
Bucio Krystyna
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10
 
Bocheńska Izabela
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10

Kowalczyk Wioleta
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
Ilkowska Joanna
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
Abramczyk Sylwia
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 353-73-54
 
Przybylski Michał
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-29
 
Glapa Monika
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
Kamińska Beata
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
Wojciechowski Paweł
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
Sylwia Gągała
 
Sekcja ds. uzgodnień
 
tel. 68 328-03-39
 
Drozdek-Dąbrowska Magdalena 
 
Sekcja ds. uzgodnień
 
tel. 68 328-03-02
 
Wydział Mostów
 
Ogorzałek Marcin
Naczelnik Wydziału tel. 68 353-73-56
 
Ciesielska Marzenna 
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-19
 
Emilianów Agnieszka
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Zagrabelska Agnieszka
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Wydział Nieruchomości
 
Kolega Przemysław
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-45
 
Grzegorz Marcinkowski
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-24
 
Iglewska Eliza
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Marcinkowski Grzegorz
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Turzańska Marika
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Wydział Dokumentacji
 
Kocik Krzysztof
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-28
 
Gacek Tomasz
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 353-73-58
 
Brzezińska Agnieszka
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Kossek Dorota
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
Walczak Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-23
 
Pawelec Paulina
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-46
 
Beata Kaim
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 328-03-46
 
Wrześniak Marzena
 
Wydział Palnowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Bucio Jagoda 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Wydział Budowy i Nadzoru
 
Dechnik Waldemar
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-26
 
Wierzejewska Milena
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-48
 
Waligóra Andrzej
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Słomińska Alicja
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Struzik Janusz
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Bagiński Rafał 
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-41
 
Chrastek Marcin
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-47
 
Żmuda Joanna
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-41

 
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Sekcja Informatyczna
 
Sekcja Informatyczna
 
Sekcja Informatyczna
 
tel. 68 328-03-22
 
Samodzielne Stanowiska
 
Merda Włodzimierz
 
Stanowisko ds. Obronnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Hic Ewa
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 
tel. 68 322-17-15
 
Hic Ewa
 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
tel. 68 322-17-15
 
Kempa Danuta
 
Stanowisko ds. Kadr
 
tel. 68 328-03-16
 
Frąckowiak Kamila
 
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 
tel. 68 328-03-43
 
Merda Włodzimierz
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Sekcja Radców Prawnych
 
Sekcja Radców Prawnych
 
tel. 68 328-03-04
 
Frąckowiak Kamila
 
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. 68 328-03-43
 
Pion Dyrektora
 
symbol kancelaryjny
Dyrektor D
Wydział Zamówień i Administracji WZA
Wydział Nieruchomości  WN
Stanowisko ds. Kadr K
Stanowisko ds. BHP  BHP
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej KZ
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej KS
Stanowisko ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  PN 
Sekcja Radców Prawnych RP
Inspektor Ochrony Danych IOD
Sekcja Informatyczna SI
 
 
 symbol kancelaryjny
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami DZ
Wydział Zarządzania Drogami  WZD
Wydział Mostów WM
RDW Kłodawa RDWKŁ
RDW Kożuchów RDWK
RDW Zielona Góra  RDWZG
 
  
 
 symbol kancelaryjny
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy  DF
Wydział Finansowo-Księgowy WK
 
 
 
 symbol kancelaryjny
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich WPE
Wydział Dokumentacji WD
Wydział Budowy i Nadzoru WBN