Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydziały >

Wydziały ZDW Zielona Góra

22-08-2011
Pion Dyrektora
 
symbol kancelaryjny
Dyrektor D
Wydział Zamówień i Administracji WZA
Wydział Nieruchomości  WN
Stanowisko ds. Kadr K
Stanowisko ds. BHP  BHP
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej KZ
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej KS
Stanowisko ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  PN 
Sekcja Radców Prawnych RP
Inspektor Ochrony Danych IOD
Sekcja Informatyczna SI
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją