Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inwestycje >

RPO Lubuskie 2020

20-07-2017
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 –Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją