Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inwestycje >

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ZPORR

20-08-2009
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie na 12 Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, z Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Podziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją