Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inwestycje >

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A

20-08-2009
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu w ramach programu INTERREG IIIA Polska (woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia, z Priorytetu 2. Rozwój infrastruktury, Działania 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury transportowej (szynowej, drogowej, wodnej, lotniczej).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją