Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inwestycje >

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU LRPO

20-08-2009
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie dla Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z Priorytetu I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją