Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przeprawy promowe

Przeprawa w Połęcku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 138
Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] - Gubin

Przeprawa w Brodach CZYNNA

Droga wojewódzka nr 280
Zielona Góra - Czerwieńsk - [prom] - Brody

Przeprawa w Pomorsku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 281
Zielona Góra - Wysokie - [prom] - Pomorsko

Przeprawa w Milsku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 282
skrzyżowanie z drogą krajową nr 27 - Wilkanowo - Zielona Góra - Zabór - [prom] - Bojadła

UWAGA:

00-00-0000
 
 
 
Promy na ww. przeprawach mogą przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t
 
Prom ze względu na warunki  atmosferyczne i/lub  z powodu stanu rzeki może kursować z ograniczeniami tj.
·          może zabierać mniej pojazdów (np. przy niskim stanie wody);
·          może nie przeprawiać pojazdów innych niż osobowe (np. przy niskim stanie wody i/lub silnym wietrze);
·          kursy mogą być czasowo wstrzymywane (np. przy silnych porywach wiatru);
·         wjazd na prom bądź opuszczenie jednostki może być utrudnione lub niemożliwe dla niektórych pojazdów (np. pojazdów nisko zawieszonych przy  niskim stanie wody i wynikającym z tego dużym pochyleniu ramp najazdowych);
 
Aktualizacja informacji odnośnie kursowania przepraw odbywa się po godzinie rozpoczęcia pracy promu w danym miesiącu.
Np. w LUTYM aktualne informacje pojawią się po godzinie 7.00.
Przed tą godziną widoczna będzie informacja wg. stanu na dzień poprzedni.
 
Bieżące informacje o stanie przepraw promowych dostępne są też dla przeglądarek WAP pod adresem: http://www.zdw.zgora.pl/wap/.

Aby otrzymywać aktualne informacje o stanie przepraw promowych pocztą elektroniczną zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje czterema przeprawami promowymi przez Odrę:
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w Brodach;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 pomiędzy Milskiem i Przewozem. 
Przeprawy w miejscowościach: Milsko, Brody, Płęcko czynne są w porze dziennej zgodnie z poniższym harmonogramem 
 
  Miesiąc
GODZINY KURSOWANIA PRZEPRAW
              od
do
1. STYCZEŃ
8.00
16.00
2. LUTY
7.00
16.30
3. MARZEC
6.00
18.00
4. KWIECIEŃ
6.00
19.00
5. MAJ
5.00
20.00
6. CZERWIEC
5.00
21.00
7. LIPIEC
5.00
21.00
8. SIERPIEŃ
5.00
20.00
9. WRZESIEŃ
6.00
19.00
10. PAŹDZIERNIK
7.00
18.00
11. LISTOPAD
7.00
16.00
12. GRUDZIEŃ
8.00
16.00
 
 
W miesiącu marcu i październiku od pierwszej niedzieli po zmianie czasu prom kursuje wg harmonogramu obowiązującego od następnego miesiąca.
 
Przeprawa w miejscowości Pomorsko czynna jest zgodnie z poniższym harmonogramem
 
Dni robocze od 5:00 do 22:00
Soboty, niedziele i dni wolne od pracy od 7:00 do 21:00
 
Promy nie kursują w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
Ostatni kurs wykonywany jest ze stacji portowej o godzinie kończącej dzień pracy w danym miesiącu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na promie należy pojawić się na przeprawie odpowiednio wcześniej.
 
Promy nie kursują w przypadkach:
  • zbyt wysokiej lub niskiej wody;
  • silnego wiatru;
  • warunków niedostatecznej widoczności;
  • pochodu kry;
  • stwierdzenia przez załogę innych zagrożeń bezpieczeństwa jednostki.
 
Podczas wjazdu bądź opuszczania pokładu jednostki należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu przeprawy oraz sygnałów i poleceń wydawanych przez obsługę promu.

Kategorie praw jazdy