Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Komunikaty

 
 
14 SIERPNIA BR.  
  
/PIĄTEK/
 
 
URZĄD NIECZYNNY
 
 
 
 
 
Dzień wolny wynika z Zarządzenia Dyrektora ZDW nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w ZDW w Zielonej Górze na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego ZDW stanowiącego zał. do zarządzenia nr 22/18 z dn. 01.06.2018 r. oraz  na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy  (Dz.U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.).