Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Komunikaty >

Ogłoszenie

13-12-2018 / Marta Szpakowska
24 GRUDNIA BR. 
 
WIGILIA 
 
/PONIEDZIAŁEK/
 
URZĄD NIECZYNNY
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z odpracowaniem tego dnia urząd
 będzie otwarty
15 grudnia 2018 r. /sobota/ oraz 29 grudnia 2018 r. /sobota/.
 
 
Dzień wolny wynika z Zarządzenia Dyrektora ZDW nr 40/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników ZDW w Zielonej Górze dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania.
Na podstawie § 25 ust. 1i 2 Regulaminu Organizacyjnego ZDW stanowiącego zał. do zarządzenia nr 22/18 z dn. 01.06.2018 r. oraz w związku z art. 130  § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.).

Kategorie praw jazdy