Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Plany Inwestycyjne >

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020 wraz Listą zadań rezerwowych

26-02-2018
W dniu 13.02.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 241/3367/18 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020".

Załączniki

Kategorie praw jazdy