Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22

31-12-2018
Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22 realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0012/18
Całkowita wartość projektu – 11 262 556,31zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 11 070 000,00zł
Wartość dofinansowania EFRR – 9 409 500,00zł
Budżet Państwa - 900 000,00 zł
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 klasy technicznej drogi zbiorczej (Z) na odcinkach od km 0+306,00 do km 2+699,88, od km 20+853,06 do km 22+025,35, od km 25+178,00 do km 26+199,06 o łącznej długości 4,58 km. Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy