Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica Etap II

26-10-2018
 
Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica Etap II realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0007/18
Całkowita wartość projektu - 12 866 896,35 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 11 550 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 9 702 021,67 zł
 
Projekt obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów na łącznej długości 1,92 km. Rozbudowa drogi ma na celu podniesienie standardu drogi. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez segregację ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych oraz budowę szykan przy wjeździe do ww. miejscowości.
 
Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy