Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydziały

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/WYDZIAŁ TELEFONY
 
 
Dyrektor
 
tel. 68 328-03-00
 
 
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
 
tel. 68 328-03-00
 
 
 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy
 
tel. 68 328-03-14
 
 
 
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
 
tel. 68 328-03-00
 
Wydział Finansowo Księgowy
 
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-17
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-20
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-36
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-17
 
Wydział Zamówień i Administracji 
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-07
 
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Zamówień 
 
tel. 68 328-03-06
 
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-40
 
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
Fuczko Mirosław
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-22
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-22
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-34
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 238-03-00
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-49
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel.68 328-03-13
 
Wydział  Zarządzania Drogami
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-03
 
 
Z-ca Naczelnika 
 
tel. 68 328-03-27
 
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10
 
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10

Kowalczyk Wioleta
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 353-73-54
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-29
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-39
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-02
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-02
 
Wydział Mostów
 
Naczelnik Wydziału tel. 68 353-73-56
 
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-19
 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-09
 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Wydział Nieruchomości
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-30
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-45
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Wydział Dokumentacji
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-28
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 353-73-58
 
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
 
   
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-23
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-46
 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 328-03-46
 
 
Wydział Palnowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Wydział Budowy i Nadzoru
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-26
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-41
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-47

Antkowiak Krzysztof
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-47
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-41
 
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Samodzielne Stanowiska
 
 
Stanowisko ds. Obronnych
 
tel. 68 322-17-16
 
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 
tel. 68 322-17-15
 
 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
tel. 68 322-17-15
 
 
Stanowisko ds. Kadr
 
tel. 68 328-03-16
 
 
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 
tel. 68 328-03-43
 
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
tel. 68 322-17-16
 
 
Sekcja Radców Prawnych
 
tel. 68 328-03-04
 
 
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. 68 328-03-43
 
Pion Dyrektora
 
symbol kancelaryjny
Dyrektor D
Wydział Zamówień i Administracji WZA
Wydział Nieruchomości  WN
Stanowisko ds. Kadr K
Stanowisko ds. BHP  BHP
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej KZ
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej KS
Stanowisko ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  PN 
Sekcja Radców Prawnych RP
Inspektor Ochrony Danych IOD
 
 
 symbol kancelaryjny
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami DZ
Wydział Zarządzania Drogami  WZD
Wydział Mostów WM
RDW Kłodawa RDWKŁ
RDW Kożuchów RDWK
RDW Zielona Góra  RDWZG
 
  
 
 symbol kancelaryjny
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy  DF
Wydział Finansowo-Księgowy WK
 
 
 
 symbol kancelaryjny
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich WPE
Wydział Dokumentacji WD
Wydział Budowy i Nadzoru WBN
 

Kategorie praw jazdy