Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydziały >

Szczegółowy wykaz stanowisk i telefonów kontaktowych

07-10-2015
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/WYDZIAŁ TELEFONY
 
 
Dyrektor
 
tel. 68 328-03-00
 
 
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
 
tel. 68 328-03-00
 
 
 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy
 
tel. 68 328-03-14
 
 
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
 
tel. 68 328-03-00
 
Wydział Finansowo Księgowy
 
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-17
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-20
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-36
 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-17
 
Wydział Zamówień i Administracji 
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-07
 
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Zamówień 
 
tel. 68 328-03-06
 
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-40
 
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-22
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-22
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-34
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 238-03-00
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-49
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
 
Sekcja Administracji 
 
tel.68 328-03-13
 
Wydział  Zarządzania Drogami
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-03
 
 
Z-ca Naczelnika 
 
tel. 68 328-03-27
 
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10
 
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10

Kowalczyk Wioleta
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 353-73-54
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-29
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-39
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-02
 
Sekcja ds. uzgodnień tel. 68 328-03-02
 
Wydział Mostów
 
Naczelnik Wydziału tel. 68 353-73-56
 
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-19
 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-09
 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Wydział Nieruchomości
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-30
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-45
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Wydział Dokumentacji
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-28
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 353-73-58
 
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
 
   
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-23
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-46
 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 328-03-46
 
 
Wydział Palnowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Wydział Budowy i Nadzoru
 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-26
 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-41
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-47

Antkowiak Krzysztof
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-47
 
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-41
 
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Samodzielne Stanowiska
 
 
Stanowisko ds. Obronnych
 
tel. 68 322-17-16
 
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 
tel. 68 322-17-15
 
 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
tel. 68 322-17-15
 
 
Stanowisko ds. Kadr
 
tel. 68 328-03-16
 
 
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 
tel. 68 328-03-43
 
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
tel. 68 322-17-16
 
 
Sekcja Radców Prawnych
 
tel. 68 328-03-04
 
 
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. 68 328-03-43
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy